Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 3.179
  • Ngày bắt đầu 17 thg 2, 2022
  • Địa điểm Cairo
  • Địa điểm thi đấu Egypt International Exhibition Center
  • Định dạng 5v5
Insomnia Egypt Gaming Festival is the series of LAN tournaments organized by The BME Group. As part of the Wild Rift, the four best teams from qualifying tournaments Road to Insomnia will take part in the tournament.

Giai đoạn

Insomnia Egypt Gaming Festival 2022
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 17 thg 2, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm