Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 75.000
  • Ngày bắt đầu 5 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
Open Latinoamerica 2022 Season 1 (also known as Wild Rift Open Latinoamerica - WOL) is a regional league for the Latin America organized by Riot Games. Eight best open qualifiers teams from North and South compete separately in its own league and top 4 of each league will advance to Playoffs.
Nhà tài trợ
South #1
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 5 thg 2, 2022
Người tham dự
North #1
completed
Bắt đầu 21:00:00 GMT+1, 6 thg 2, 2022
Người tham dự
North #2
completed
Bắt đầu 21:00:00 GMT+1, 16 thg 2, 2022
Người tham dự
South #2
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 16 thg 2, 2022
Người tham dự
North #3
completed
Bắt đầu 21:00:00 GMT+1, 23 thg 2, 2022
Người tham dự
South #3
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 23 thg 2, 2022
Người tham dự
North League
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 1 thg 3, 2022
Người tham dự
South League
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 1 thg 3, 2022
Người tham dự
North Play - In
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 12 thg 4, 2022
Người tham dự
South Play - In
completed
Bắt đầu 21:00:00 GMT+2, 14 thg 4, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 21:00:00 GMT+2, 5 thg 5, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm