Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 2.000
  • Ngày bắt đầu 24 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
Team Liquid Weekly Finals is an online tournament for European and North American teams organized by Team Liquid. Eight teams from each ranking will play a double-elimination bracket playoff. All matches are Best of Three.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm