Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.910
  • Ngày bắt đầu 21 thg 4, 2022
  • Định dạng 5v5
The tourney is made possible by the Redmi Note 11. The top four teams that will come through will compete in the playoffs on April 21 and 22. The finals will be broadcasted live on the Xiaomi Philippines Facebook page.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm