Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.186
  • Ngày bắt đầu 19 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Goddess Cup is the invitational tournaments for women in Brazil made by GamersClub for teams from Brazil. Eight teams from Group Stage will play in single-elimination Playoffs stage. Each match will be a best-of-three until finals where it will be a best-of-five.

Giai đoạn

Goddess Cup
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 19 thg 5, 2022
Người tham dự

Người tham dự

Tính năng Người Tham Dự sẽ sớm ra mặt
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm