Đăng nhập

Arena of Valor International Championship 2022

  • Giải thưởng US$ 1.590.000
  • Ngày bắt đầu 16 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The Arena of Valor International Championship 2022 will be the sixth iteration under the AIC franchise, organized by Garena and Tencent. The prize pool has increased from last year from $ 1,000,000 to $ 2,000,000. Starting from 2022, AIC will be moved back as a penultimate-level championship with AWC 2022 now represents the world championship.
Nhà tài trợ
Group A
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 18 thg 6, 2022
Người tham dự
Group A
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 18 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 08:30:00 GMT+2, 18 thg 6, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 19 thg 6, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 19 thg 6, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 23 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.590.000
Total prize pool
thứ 1
US$ 700.000
thứ 2
US$ 350.000
thứ 3
US$ 200.000
thứ 4
US$ 100.000
thứ 5 - thứ 6
US$ 40.000
thứ 7 - thứ 8
thứ 9 - thứ 12
thứ 13 - thứ 15
US$ 10.000
thứ 16
US$ 10.000

Tin tức & bài viết nổi bật - Arena of Valor International Championship 2022

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm