Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.478
  • Ngày bắt đầu 19 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Fight Club Season 2 is an offline tournament organized by Belarusian Association of Computer Sports and VOKA Gaming. The tournament will feature Belarusian teams and they will play in a double elimination bracket format.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm