Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 2.199
  • Ngày bắt đầu 1 thg 8, 2022
  • Định dạng 5v5
Polish Pro League AMA PRO #3 is an online Polish tournament organized by Polish Pro League. This C-Tier tournament will take place from Aug 01 to Aug 14 2022 featuring 8 teams competing over a total prize pool of 10,000 zł PLN.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm