Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 25.000
  • Ngày bắt đầu 3 thg 8, 2022
  • Định dạng 5v5
CCT South America Series 1 is an online tournament. Sixteen teams will play in the Play-in GSL where top 8 teams advance to Play-in Decider. Top 4 teams from the Decider will join 12 invited teams in Swiss Group Stage. Top 8 teams in the group stage will join 8 invited teams in the Playoffs. They will play in a single elimination bracket.
Group A
completed
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 3 thg 8, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 3 thg 8, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 5 thg 8, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 5 thg 8, 2022
Người tham dự
Decider
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 7 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 1
live
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 15 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 2 Low
upcoming
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 17 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 2 High
upcoming
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 18 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 3 Low
upcoming
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 19 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 3 Mid
upcoming
Bắt đầu 22:00:00 GMT+2, 19 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 3 High
upcoming
Bắt đầu 22:00:00 GMT+2, 20 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 4 Low
upcoming
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 21 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 4 High
upcoming
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 22 thg 8, 2022
Người tham dự
Round 5
upcoming
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 23 thg 8, 2022
Người tham dự
Playoffs
upcoming
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 25 thg 8, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm