dota2-banner
Zoidberg_ZA Chad Wilkinson
South Africa
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1000

Foreigner Xếp hạng

45

Hạng Thế Giới

55

Tỉ lệ thắng

0%

Tổng thu nhập

-

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của tuyển thủ
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account