Đăng nhập

Hồ sơ Momente Dota 2

Momente

Áo 0
  • Điểm xếp hạng GG 980
  • Hạng thế giới Chưa xếp hạng
  • Tổng thu nhập US$ 0
  • Tỉ lệ thắng 17%
Các thông báo

Tháng 11

1 2 0
Thắng Thua
33% Tỉ lệ thắng

Mọi thời điểm

1 2 0
Thắng Thua
33% Tỉ lệ thắng

Thông số trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu nào hiện đang có sẵn

Vui lòng kiểm tra lại sau ...

Thu nhập

Không có thành tích nào được ghi lại

Vui lòng kiểm tra lại sau ...

Matchticker

Toàn bộ các trận đấu
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm