Đăng nhập

Hồ sơ Royal Never Give Up Dota 2

RNG Up

Royal Never Give Up Trung Quốc 0
  • Điểm xếp hạng GG 1.227
  • Hạng thế giới 11
  • Tổng thu nhập US$ 1.367.577
  • Tỉ lệ thắng 52%
Royal Never Give Up (RNG) is the main Dota 2 squad of the club. On September 13th, 2018, the club announced their first Dota 2 squad: Royal Never Give Up. In about one month, their second squad Royal is established without public statement.
Các thông báo

Tháng 7

3 2 3
Thắng Thua
38% Tỉ lệ thắng

Tháng 8

2 2 3
Thắng Thua
29% Tỉ lệ thắng

Mọi thời điểm

208 176 15
Thắng Thua
52% Tỉ lệ thắng

Thành tích của đội theo tháng

Xem tất cả các trận đấu

Thành tích hàng đầu

Giải đấu Offline
US$ 858.252 thứ 7 - thứ 8 place
US$ 60.000 thứ 2 place
Giải đấu Online
US$ 33.637 thứ 3 place
US$ 30.626 thứ 1 place

Matchticker

Toàn bộ các trận đấu
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm