Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
participant-logo
First Departure Departure
Singapore
Những người theo dõi

ELO Rating GG

954

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

53%

Tổng thu nhập

23.700 $

Chuỗi hiện tại

2

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Về

First Departure is a Singaporean professional Dota 2 team which was founded in October 2012.

Team Historical Match Statistics
Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account