Đăng nhập

Hồ sơ Hot Headed Gaming Dota 2

HHG

Hot Headed Gaming XB 0
  • Điểm xếp hạng GG 1.026
  • Hạng thế giới 65
  • Tổng thu nhập -
  • Tỉ lệ thắng 79%
Các thông báo

Tháng 5

0 0 0
Thắng Thua
0% Tỉ lệ thắng

Tháng 6

11 3 0
Thắng Thua
79% Tỉ lệ thắng

Mọi thời điểm

11 3 0
Thắng Thua
79% Tỉ lệ thắng

Thành tích của đội theo tháng

Xem tất cả các trận đấu

Thu nhập

Không có thành tích nào được ghi lại

Vui lòng kiểm tra lại sau ...

Matchticker

Toàn bộ các trận đấu
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm