Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
participant-logo
HyperGloryTeam HGT
China
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1000

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

38%

Tổng thu nhập

44.036 $

Chuỗi hiện tại

2

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Về

HyperGloryTeam is a Chinese Dota 2 team which was originally formed by WPC organization under the name WPC-Team B. They were a winners of amateur qualifier for WPC Ace League 2013, but the team acquired HGT name in March of 2014 when they got reformed around Chinese star player, ZSMJ.

Team Historical Match Statistics
Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account