Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
participant-logo
MVP Phoenix MVP.phx
Korea, Republic of
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1000

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

49%

Tổng thu nhập

2.801.173 $

Chuỗi hiện tại

1

Loss trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Về

MVP is an multigaming eSports organization based in South Korea.

Team Historical Match Statistics
Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account