Đăng nhập

Dota2 Professional League Season 2

  • Giải thưởng US$ 700.000
  • Ngày bắt đầu 23 thg 9, 2016
  • Định dạng 5v5
Dota2 Professional League (DPL) - 中国Dota2职业联赛 is the first large-scale individual e-sports league in China. This tournament is hosted by Sports Information Center of National Sports General Administration, in cooperation with PerfectWorld, and organized by MarsTV.

Giai đoạn

Dota2 Professional League Season 2
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 23 thg 9, 2016
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 700.000
Total prize pool
thứ 1
US$ 238.000
thứ 2
US$ 105.000
thứ 3
US$ 70.000
thứ 4
US$ 56.000
thứ 5
US$ 49.000
thứ 6
US$ 42.000
thứ 7
US$ 35.000
thứ 8
US$ 35.000
thứ 9
US$ 35.000
thứ 10
US$ 35.000
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm