Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
ESL One Genting 2017
ESL One Genting 2017
Về

ESL One Genting 2017

Tháng 12017
05
Ngày bắt đầu
250.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Group Stage
Playoffs

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account