Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
DAC 2017 - Chinese Qualifier
DAC 2017 - Chinese Qualifier
Về

DAC 2017 - Chinese Qualifier

Tháng 12017
11
Ngày bắt đầu
-Giải thưởng
5v5Thể thức
Pre-qualifier
Group Stage
Playoffs