Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
ProDota Cup #14 EU
ProDota Cup #14 EU
Về

Được tài trợ bởi Azubu

ProDota Cup #14 EU

Tháng 12017
12
Ngày bắt đầu
5.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức