Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Dota 2 Champions League #10
Dota 2 Champions League #10
Về

Dota 2 Champions League #10

Tháng 22017
13
Ngày bắt đầu
5.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức