Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
The Kiev Major 2017 - Open Qualifiers
The Kiev Major 2017 - Open Qualifiers
Về

The Kiev Major 2017 - Open Qualifiers

Tháng 32017
06
Ngày bắt đầu
-Giải thưởng
5v5Thể thức
Open qualifiers
Champions Qualifiers