Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Dota 2 Champions League #11
Dota 2 Champions League #11
Về

Dota 2 Champions League #11

Tháng 32017
19
Ngày bắt đầu
5.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account