Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
DAC 2017
DAC 2017
Về

DAC 2017

Tháng 32017
26
Ngày bắt đầu
607.817 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Group Stage
Main Event