Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 24.687.919
  • Ngày bắt đầu 2 thg 8, 2017
  • Định dạng 5v5
The International 2017
Nhà tài trợ
Group A
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 2 thg 8, 2017
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 2 thg 8, 2017
Người tham dự
Main Event
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 7 thg 8, 2017
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 24.687.919
Total prize pool
thứ 1
US$ 10.862.683
thứ 2
US$ 3.950.067
thứ 3
US$ 2.592.231
thứ 4
US$ 1.728.154
thứ 5 - thứ 6
US$ 1.110.956
thứ 7 - thứ 8
US$ 617.198
thứ 9 - thứ 12
thứ 13 - thứ 16
thứ 17 - thứ 18
US$ 61.720
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm