Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
German Dota League Season 1
German Dota League Season 1
Về

German Dota League Season 1

Tháng 22017
02
Ngày bắt đầu
10.693 $Giải thưởng
5v5Thể thức