Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Dota Regions
Dota Regions
Về

Dota Regions tournament

Tháng 92014
05
Ngày bắt đầu
1.500 $Giải thưởng
5v5Thể thức
Group Stage
Playoffs

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account