Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Gigabyte Challenge #8
Gigabyte Challenge #8
Về

Được tài trợ bởi GIGABYTE

Gigabyte Challenge monthly cup, part qualifiers part invited

Tháng 92014
27
Ngày bắt đầu
2.000 €Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account