Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 15.000
  • Ngày bắt đầu 27 thg 3, 2022
  • Định dạng 5v5
The Continent Peace Season 2 is a tournament organized by FDS Esports. Top teams from SEA and China will compete for a prize pool of 15,000 USD. Ten teams will compete in the group stage in a single round-robin format. Only 8 teams will proceed to the playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm