Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 2.000
  • Ngày bắt đầu 24 thg 3, 2022
  • Định dạng 5v5
FRAG Season 8 is an online CIS tournament organized by FRAG. This C-Tier tournament will take place from March 24, 2022 till March 27, 2022. Where 8 teams will be competing in a Single - Elimination Bracket in a Bo3 Series.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

FRAG Season 8
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+1, 24 thg 3, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 2.000
Total prize pool
thứ 1
US$ 1.500
thứ 2
US$ 500
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm