Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 10.000
  • Ngày bắt đầu 21 thg 3, 2022
  • Định dạng 5v5
Martius Spring League Season 1 is an online tournament organized by GamersDeck. This DotA 2 Tournament will be held on March 21, 2022 till April 08, 2022 for the playoffs. 8 teams will be competing in a Single - Round Robin in a Bo2 format and will be proceeding in a Double Elimination format for the Playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm