Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 12.250
  • Ngày bắt đầu 29 thg 4, 2022
  • Định dạng 5v5
The Aphrilis Spring League is a tournament organized by Gamersdeck. Eight teams will compete in the group stage in a single round-robin format where the top 6 teams will proceed to the playoffs. The playoffs will be double elimination.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm