Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 22 thg 4, 2022
  • Định dạng 5v5
BTC Joy Race is an online tournament sponsored by BTC. This tournament consist of 10 teams from Southeast Asia, China, North America and South America region and setting of the tournament will be a Single Round-Robin group stage and Double elimination bracket playoffs.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm