Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 18.000
  • Ngày bắt đầu 23 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Khaz Modan Cup is an online tournament for Asian teams. Eight invited teams will play a single round-robin group stage. All matches will be played in BO2. The top six teams will play in a double-elimination playoff.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm