Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 10.000
  • Ngày bắt đầu 24 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Spring League Season 3: Maius is a online tournament organized by GamersDeck. Eight teams will compete in the single round-robin group stage. Top 6 teams will proceed to the playoffs where they will compete in a double elimination bracket.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm