Đăng nhập

Electronic Sports Federation League

  • Giải thưởng US$ 515
  • Ngày bắt đầu 1 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Electronic Sports Federation League is an online tournament organized by Electronic Sports Federation. The tournament will feature 10 teams. They will be grouped into 2 round robin groups with 5 teams each. Top 1 and 2 teams of each group will advance to the Upper Bracket of the Playoffs, Top 3 and 4 of each group will advance to the Lower Bracket of the Playoffs. Bottom teams will be eliminated. The Playoffs will be a double elimination bracket.

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 1 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 1 thg 6, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 8 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 515 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 343
thứ 2
US$ 172
**Original prize pool: RUB 30.000. *Exchange rate applied to USD: 58.250
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm