Đăng nhập
Ảnh đại diện cho Team DogChamp
  • Hạng thế giới 65
Đang phát trực tiếp
Ván đấu tối đa 3
vs
Ảnh đại diện cho 5RATFORCESTAFF
  • Hạng thế giới 80
  • Ngày bắt đầu 3 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Thunderpick Bitcoin Series is an online tournament sponsored by Thunderpick and organized by Fissure. This tournament is consist of 2 Single-Elimination Open Qualifier tournament and 1 Main Tournament. This tournament consist of 16 teams and the winners will be qualified on the Main Tournament.
Nhà tài trợ
Open Qualifier #1
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 3 thg 7, 2022
Người tham dự
Open Qualifier #2
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 10 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 1
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 12 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 2 High
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 18 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 2 Low
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 18 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 3 High
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 24 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 3 Mid
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 24 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 3 Low
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 25 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 4 High
completed
Bắt đầu 03:00:00 GMT+2, 28 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 4 Low
completed
Bắt đầu 17:00:00 GMT+2, 28 thg 7, 2022
Người tham dự
Round 5
live
Bắt đầu 20:00:00 GMT+2, 31 thg 7, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm