Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 20.000
  • Ngày bắt đầu 18 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Moon Studio Asian Tigers 2 is an online tournament for Asian teams organized by Moon Studio. Ten invited teams will play a single round-robin group stage. All matches are B02. The top 4 teams advance to the Upper Bracket of the Playoffs. 5th-6th teams advance to the Lower Bracket of the Playoffs.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm