Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 10.000
  • Ngày bắt đầu 30 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Titus Colosseum Cup Season 2 is an online tournament hosted and organized by FDS Esports. This tourmament consists of 10 teams that will be competing in a Bo2 series in a Single - Round Robin Format. The top 6 teams in the Group stage will be proceeding to the Double - Elimination Bracket.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm