Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 8.116
  • Ngày bắt đầu 24 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
RCS eSports Open is an online CIS tournament organized by SGL Esports. This Tier 4 tournament will take place from Sep 24 to 25 2022 featuring 4 teams competing over a total prize pool of 500000₽ RUB.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm