Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 30.000
  • Ngày bắt đầu 26 thg 10, 2022
  • Định dạng 5v5
Moon Studio November Mood 2022 is an Asian online tournament organized by Moon Studio. This tournament consists of 8 teams that will fight in Single Round Robin Group Stage. The top four teams advance to the upper bracket of the Playoffs and the 5th and 6th place teams advance to the lower bracket of the Playoffs.
Group Stage
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+2, 26 thg 10, 2022
Người tham dự
Group Stage
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+1, 3 thg 11, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 07:00:00 GMT+1, 22 thg 11, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 30.000
Total prize pool
thứ 1
US$ 13.000
thứ 2
US$ 6.000
thứ 3
US$ 3.000
thứ 4
US$ 2.000
thứ 5 - thứ 6
US$ 1.500
thứ 7 - thứ 8
thứ 9
US$ 500
thứ 10
US$ 500
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm