Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 20.000
  • Ngày bắt đầu 30 thg 10, 2022
  • Định dạng 5v5
Autumn Series is the online tournament organized for teams from Latin America. Eight invited teams will participate in the single Round Robin group stage and only best four teams will advance in double-elimination Playoffs stage.

Giai đoạn

Group Stage
live
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 30 thg 10, 2022
Người tham dự
Playoffs
upcoming
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 9 thg 11, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm