Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 10.000
  • Ngày bắt đầu 10 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
New Talent Cup is a new online tournament organized for teams from Asia, Ten teams will participate in the tournament and will start their road to final from Round Robin group stage and only best six teams will advance to Playoffs stage.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm