Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 41.315
  • Ngày bắt đầu 10 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
BetBoom Esports Tournament is an online and offline CIS tournament organized by BetBoom, Fissure Studio, and Extensi.one. This tournament takes place from Nov 10 to Dec 23 2022 featuring 8 teams competing over a total prize pool of 2500000₽ RUB.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm