Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 120.000
  • Ngày bắt đầu 11 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
Asia Pacific Predator League 2022 is an offline tournament organized by Predator Gaming. The tournament this year will be held in Japan. There will be 14 teams participating in the main event. They will play in a double elimination bracket format.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm