Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 10.000
  • Ngày bắt đầu 26 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
CEE Champions 2022 is an online European tournament organized by eSuba Pro s.r.o.. This Tier 4 tournament takes place from November 09, 2022 to December 04, 2022. Top 2 teams of each group that has participated will be qualified to advance in the playoffs stage where they will be competing in a Single Elimination Bracket.

Giai đoạn

CEE Champions 2022
upcoming
Bắt đầu 01:00:00 GMT+1, 26 thg 11, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm