GosuGamers
Tất cả tin tức
Chia tay Xemesis, Xoài Non bị cư dân mạng lật lại quá khứ đầy drama
Entertainment4 tuần trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Chia tay Xemesis, Xoài Non bị cư dân mạng lật lại quá khứ đầy drama

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account