gosu-brand
Tất cả tin tức
Sau Kalista, liệu T1 Keria sẽ còn mang đến quân bài dị nào nữa?
LoL1 năm trướcThành "Bach" Bách

LMHT: Sau Kalista, liệu T1 Keria sẽ còn mang đến quân bài dị nào nữa?

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account