GosuGamers
Tất cả tin tức
TheShy “chạm đáy phong độ” tại LPL, có phải WBG đã trở thành “con tàu đắm” khi vắng SofM?

LMHT: TheShy “chạm đáy phong độ” tại LPL, fan lại liên tục réo tên SofM

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account