gosu-brand
Tất cả tin tức
Keria đá xoáy Faker
LoL12 tháng trướcNguyen "Kazuto" Quan

Tính “keo kiệt” ăn vào máu: Keria đá xoáy đàn anh “Ai đó không đi trễ nữa vì tiền phạt”

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account